Persondatapolitik – gældende for nuværende, tidligere og potientielle kunder samt leverandører

Håndtering og opbevaring af data

FACEFOTO arbejder udelukkende med data for at optimere forretningsforholdet mellem kunderne og virksomheden.

Når du som privatperson eller på vegne af en virksomhed er kunde hos FACEFOTO bliver der behandlet en række oplysninger om dig. FACEFOTO behandler personoplysninger som du selv har givet til os, bl.a. navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse. Desuden bliver e-mails og anden korrespondance behandlet herunder registrering af relevante forhold i telefonsamtaler. FACEFOTO indsamler ikke flere oplysninger om dig end nødvendigt for at kunne varetage kundeforholdet på en ordentlig måde.

Vi opbevarer kontaktinformation, mailkorrespondance og backup af igangværende og afsluttede jobs, herunder samtykkeerklæringer indhentet på vegne af kunder og IPTC data indlejret i billedfiler. Disse data kan være navn, profession, telefonnummer, email-adresse og fysisk adresse på mennesker vi har fotograferet. Desuden oplysninger om dato, tidspunkt, sted og informationer om ophavsret. Data opbevares på egne computere og eget arkiv, som består af et NAS-server system, og fysiske harddisks, dvd og bluray-disks til ældre jobs.

Fildelingstjenesten Wetransfer.com (PRO) anvendes til levering af færdige opgaver. Der er indgået Databehandleraftale mellem FACEFOTO og Wetransfer i henhold til gældende EU-lovgivning.

Det er nødvendigt for at FACEFOTO kan virke som fotografvirksomhed, at kundedata opbevares i en lang periode. Både når en kunde ønsker dokumentation i en mail for en opgave, der er ligger flere år tilbage, hvis der opstår tvivl om samtykke fra en afbildet person eller en kunde ønsker udlevering af en backup af en tidligere opgave.

Det påhviler til enhver tid FACEFOTO’s kunder at sikre sig samtykke fra afbillede personer før billeder og/eller film offentliggøres.

Ved offentliggørelse af billeder og film på hjemmesiden www.facefoto.dk indhentes der altid forudgående accept fra afbillede personer jf. gældende regler.

Som udgangspunkt slettes der ikke data, da der ved en sletning vil forsvinde vigtig og nødvendig viden for vores kunder. Vi opbevarer udelukkende data for at kunne servicere kunderne bedst muligt. Data kan blive videresendt til leverandører af eksterne ydelser om fx fritlægning og print af fotografier, som er nødvendige i forbindelse med udførelsen af den bestilte opgave.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, hvis FACEFOTO bliver hacket eller fysisk har indbrud og data kompromitteres, vil kunderne blive underrettet så hurtigt som muligt. Tidligere kunder behandles på lige fod med eksisterende kunder og der opbevares også korrespondancer og kontaktinfo for potentielle kunder.

Hjemmesiden www.facefoto.dk er hostet af Simply.com. Alle systemer der kan tilgå internet, er password beskyttet og omgivet af firewalls.

 

Rettigheder

Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder, der relaterer sig til de oplysninger, vi behandler om dig. Der er visse undtagelser til disse rettigheder, og det er således ikke i alle tilfælde, at du vil kunne gøre rettighederne gældende.

Du har ret til indsigt i vores behandling af dine personlysninger og til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen gældende bedes du rette henvendelse til fotograf og indehaver Søren Nellemann, mail@facefoto.dk – tlf. 2986 3058.

 

FACEFOTO / opdateret marts 2020

kontakt

RING ELLER SKRIV OG FORTÆL OM DIT PROJEKT

FACEFOTO – hjælper dansk erhvervsliv med visuel profilering.
Siden 2001.

FACEFOTO

FOTOGRAF SØREN NELLEMANN
KLAKRINGVEJ 40
DK-7130 JUELSMINDE

MAIL@FACEFOTO.DK

MOBIL +45 2986 3058

kontakt