FACEFOTO | Visuel profilering til dansk erhvervsliv - Tlf. 2986 3058

GDPR – Persondataforordning

GDPR – Persondataforordning

Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger

Når du som privatperson eller på vegne af en virksomhed er kunde hos FACEFOTO bliver der behandlet en række oplysninger om dig. FACEFOTO behandler personoplysninger som du selv har givet til os, bl.a. navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse. Desuden bliver e-mails og anden korrespondance behandlet herunder registrering af relevante forhold i telefonsamtaler. FACEFOTO indsamler ikke flere oplysninger om dig end nødvendigt for at kunne varetage kundeforholdet på en ordentlig måde.

 

Kontaktoplysninger

FACEFOTO / Fotograf Søren Nellemann

Klakringvej 40

7130 Juelsminde

mail@facefoto.dk

mobil: 2986 3058

 

Dataansvar og kontaktoplysninger

FACEFOTO er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. FACEFOTO er tillige dataansvarlig for alle digitale filer, herunder fotografiske billedfiler og videofiler, som bliver produceret i kundeforholdet.

Når du afgiver dine personoplysninger til os, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af os.

 

Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger:

– når du beder om et tilbud og køber vores ydelser

– via browser cookies og Google analytics

– hvis du bruger vores sociale medier

 

Videregivelse af personoplysninger

FACEFOTO videregiver kun personoplysninger om dig som led i behandlingen af kundeforholdet.

 

På hvilke grundlag og til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for, at vi kan levere de ydelser, som du bestiller eller for at kunne behandle din forespørgsel.

Vi har ret til at behandle oplysninger om bl.a. navn, adresse, e-mailadresse og betalingsoplysninger, fordi vi har en aftale med dig. I medfør af bogføringsloven er vi i øvrigt forpligtet til at behandle personoplysninger med henblik på vores finansielle regnskab. Hvis du har forespørgsler eller klager, kan vi behandle oplysninger herom, fordi vi har en legitim interesse heri, ligesom vi kan behandle dine oplysninger til brug for statistik.

 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere tjener et sagligt formål, tidligst 6 år efter kundeforholdet er afsluttet. Hvis personoplysningerne ikke længere er aktuelle for os, har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

Digitale billed- og videofiler vil som udgangspunkt blive opbevaret på ubestemt tid, idet du som kunde vil kunne drage fordel af at FACEFOTO har backup af dine billeder, og dermed vil have mulighed for at genlevere såfremt du selv mister dine digitale filer.

Det påhviler dog altid kunden at sikre nødvendig backup af alt materiale der er leveret. FACEFOTO kan aldrig stilles til ansvar hvis billed-/videofiler til afsluttede og fakturerede sager ikke kan genskabes eller leveres påny.

Anvendelse af leverede billeder og videoer på www.facefoto.dk, sociale medier eller ved anden markedsføring sker kun i følge forudgående aftale.

Hvis vores behandling af personoplysninger baserer sig på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

 

Rettigheder

Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder, der relaterer sig til de oplysninger, vi behandler om dig. Der er visse undtagelser til disse rettigheder, og det er således ikke i alle tilfælde, at du vil kunne gøre rettighederne gældende.

Du har ret til indsigt i vores behandling af dine personlysninger og til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen gældende bedes du rette henvendelse til os via vores kontaktoplysninger nævnt ovenfor.

 

Hvor kan jeg klage til?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →